Kursy językowe

Z firmą Lektor Klett współpracujemy „od zawsze”. Zrealizowaliśmy wspólnie olbrzymią ilość kursów językowych, mała próbka poniżej:

Włoski dla całkiem zielonych:

Francuski dla całkiem zielonych:

Realizowaliśmy kursy dla szkół podstawowych, gimnazjum i liceum – Direkt, Exakt oraz WIR:

oraz Hallo Anna – kurs dla najmłodszych dzieci dla „nowych” klas pierwszych:

Kurs dla Wydawnictw Komunikacji i Łączności dla mechaników samochodowych: